ШИНЭ ҮЕИЙН

НЯГТЛАН БОДОГЧИД

ОНЛАЙН ТЭМЦЭЭН 2014
Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж
байгаа оюутан, суралцагчид, төрийн байгууллагын
ажилтан албан хаагчид нээлттэй онлайн
тэмцээнд оролцохыг урьж байна.
Тэмцээний нэгдүгээр шатны дүн гарлаа

Тэмцээний 1-р шат 2014 оны 11-р сарын 22-нд
11:00-12:40 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний дүнг эндээс харна уу.

Өргөмжлөл, 2 500 000 төгрөг
BAAZ системийг ашиглах 1 000 000 төгрөгийн эрх

Өргөмжлөл, 1 500 000 төгрөг
BAAZ системийг ашиглах 750 000 төгрөгийн эрх

Өргөмжлөл, 1 000 000 төгрөг
BAAZ системийг ашиглах 500 000 төгрөгийн эрх

Өргөмжлөл, 500 000 төгрөг
BAAZ системийг ашиглах 250 000 төгрөгийн эрх

Хамтран зохион байгуулагчид:

Дэмжигч байгуулагууд:

Тэмцээний удирдамж-тай танилцана уу.

Холбоо барих утас: 7000-7001
www.facebook.com/baazmn