ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ-2017

МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХҮНДЭТ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, МУ-ЫН ТАТВАРЫН ИТГЭМЖИТ ЗӨВЛӨХ

Я.МИШИГЛҮНДЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ

Улсын IV Олимпиад
Тэмцээний хоёрдугаар шатны дүн гарлаа

Тэмцээний 2-р шат 2017 оны 11-р сарын 23-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа. Тэмцээний дүнг эндээс харна уу.

Тэмцээний нэгдүгээр шатны дүн гарлаа

Тэмцээний 1-р шат 2017 оны 11-р сарын 15-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа. Тэмцээний дүнг эндээс харна уу.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Олимпиадад оролцогчдыг мэргэшлийн түвшингээр дараах 2 бүлэгт хуваана.

1-р бүлэгт: Нягтлан бодогчид

2-р бүлэгт: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан сурагчид

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХУГАЦАА

Олимпиад нь 2 үе шаттайгаар зохион байгуулагдана.

1-р үе шат: 2017 оны 11-р сарын 16-нд 14:00 - 16:30 цагийн хооронд онлайнаар
2-р үе шат: 2017 оны 11-р сарын 23-нд 13:00 - 18:00 цагийн хооронд танхимд

ШАГНАЛ

1-р бүлэг /Нягтлан бодогчид/

1-р байр: Өргөмжлөл, 800 000, BAAZ системийг ашиглах 800 000 төгрөгийн эрх

2-р байр: Өргөмжлөл, 500 000, BAAZ системийг ашиглах 500 000 төгрөгийн эрх

3-р байр: ТМЗН-с зохион байгуулагдаж буй төлбөртэй сургалтад суух 200 000 төгрөгийн эрхийн бичиг,
BAAZ системийг ашиглах 200 000 төгрөгийн эрх2-р бүлэг /Оюутан сурагчид/

1-р байр: Өргөмжлөл, 500 000, BAAZ системийг ашиглах 500 000 төгрөгийн эрх

2-р байр: Өргөмжлөл, 300 000, BAAZ системийг ашиглах 300 000 төгрөгийн эрх

3-р байр: ТМЗН-с зохион байгуулагдаж буй төлбөртэй сургалтад суух 100 000 төгрөгийн эрхийн бичиг,
BAAZ системийг ашиглах 100 000 төгрөгийн эрх


Санаачлагч:

Хамтран зохион байгуулагч :

Дэмжигч байгууллага:
Тэмцээний удирдамж-тай танилцана уу.

Холбоо барих утас: 76118989, 7000-7001
www.cpta.mn     www.facebook.com/baazmn