Санаачлан зохион
байгуулагч:

Хамтран зохион
байгуулагч:

Татварын бүртгэл

Улсын V Олимпиад - 2018

Зорилго

Олимпиадад оролцогчдын татвар, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх мэдлэг ур чадварыг сорих, мэргэжлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, хэрэглээ болгон идэвхжүүлэхэд оршино.

Зохион байгуулалт

I үе шат:

2018 оны 11-р сарын 23-ны өдөр 14:00 - 16:30 цагт

/цахимаар/

II үе шат:

2018 оны 11-р сарын 30-ны өдөр 13:00 - 18:00 цагт

/танхимд/

Хамрах хүрээ

I БҮЛЭГ

- Нягтлан бодогч, Татварын улсын байцаагч

II БҮЛЭГ

- Их, дээд сургуулийн оюутан

Шагнал

I БҮЛЭГ /НЯГТЛАН БОДОГЧ, ТУБ/

- Нягтлан бодогч, Татварын улсын байцаагч

II БҮЛЭГ /ОЮУТАН/

- Их, дээд сургуулийн оюутан

2 дугаар шатанд шалгарч үлдсэн хүн бүрт Baaz системийг
ашиглах 60,000 төгрөгийн эрхийн бичиг олгоно.

I байр:
Өргөмжлөл,
800,000 төгрөг
II байр:
Өргөмжлөл,
500,000 төгрөг

Тусгай байр: ТМЗН-с зохион байгуулагдаж буй төлбөртэй сургалтад суух 200,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

I байр:
Өргөмжлөл,
500,000 төгрөг
II байр:
Өргөмжлөл,
300,000 төгрөг

Тусгай байр: ТМЗН-с зохион байгуулагдаж буй төлбөртэй сургалтад суух 100,000 төгрөгийн эрхийн бичиг

БҮРТГЭЛ

Олимпиадад оролцохыг хүсэгчид 2018 оны 11-р сарын 05-аас 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны хооронд онлайнаар www.baaz.mn сайтад бүртгүүлнэ.
Бүртгэл үнэ төлбөргүй.

Тэмцээнд бүртгүүлэх дараалал:
(Хэрэв тa Baaz системд бүртгэлтэй бол 2 дахь алхам руу шилжинэ үү.)
1. Ta Baaz системд бүртгэлгүй бол товчийг дарж бүртгүүлнэ.

2. товчийг дарж Baaz системд нэвтрэн орно.

3. "Татварын бүртгэл 2018" хуудас руу орж тэмцээнд бүртгүүлнэ.

Холбоо барих

Зохион байгуулалттай холбоотой мэдээлэлийг 7611-8989
Бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэлийг 7000-7001
Цахим хуудас: www.cpta.mn, www.baaz.mn

-тай танилцана уу.