ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

I үе шат:
2019 оны 11-р сарын 29-нд
14:00 - 16:30 цагт /цахимаар/
II үе шат:
2019 оны 12-р сарын 11-нд
13:00 - 18:00 цагт /танхимд/

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

 • Нэгдүгээр бүлэг:
  • Нягтлан бодогч
  • Татварын улсын байцаагч
  • Татварын мэргэшсэн зөвлөх
  • Бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн ажилтнууд
 • Хоёрдугаар бүлэг:
  • Их дээд сургуулийн оюутан

Тэмцээний дүн гарлаа

Тэмцээний 1-р шат 2019 оны 11-р сарын 29-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа. Тэмцээний дүнг эндээс харна уу.

Тэмцээний 2-р шат 2019 оны 12-р сарын 11-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа. Тэмцээний дүнг эндээс харна уу.ШАГНАЛ


Нэгдүгээр бүлэг:

I байр:
Өргөмжлөл, 800,000 төгрөг,
BAAZ системийг ашиглах 800,000 төгрөгийн эрх
II байр:
Өргөмжлөл, 500,000 төгрөг,
BAAZ системийг ашиглах 500,000 төгрөгийн эрх
III байр:
Өргөмжлөл, 300,000 төгрөг,
BAAZ системийг ашиглах 300,000 төгрөгийн эрх

Хоёрдугаар бүлэг:

I байр:
Өргөмжлөл, 600,000 төгрөг,
BAAZ системийг ашиглах 600,000 төгрөгийн эрх
II байр:
Өргөмжлөл, 400,000 төгрөг,
BAAZ системийг ашиглах 400,000 төгрөгийн эрх
III байр:
Өргөмжлөл, 200,000 төгрөг,
BAAZ системийг ашиглах 200,000 төгрөгийн эрх