БААЗ Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, элэгдэл тооцолт хийх ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН MОДУЛЬ