БААЗ Цалин

Ажилчдын цалингийн бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргахад зориулагдсан ЦАЛИН ТООЦООЛОХ MОДУЛЬ

Цалингийн мэдээллээ харах ажилчдын сэтгэл ханамж